1. Những trường hợp được đổi trả hàng hóa

2. Qui định về đổi trả hàng hóa

3. Phương thức đổi hàng/hoàn tiền

Trong trường hợp khách hàng muốn đổi sản phẩm đã mua sang một sản phẩm khác thay thế (có trong quy định về đổi trả hàng hóa), khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty theo tổng đài : 1800 6933 (Tư vấn miễn phí).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *